การชำระเงิน

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่บัญชี : 425-6-02682-7

* ห้ามฝากผ่านตู้ ADM
=> ให้โอนผ่าน ATM, หรือ แอปพลิเคชั่น, หรือ เค้าเตอร์ธนาคาร เท่านั้น

 

แจ้งการชำระเงิน
*** แจ้งการชำระเงินผ่านระบบรับส่งบทความ ***

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำส่งหลักฐานการชำระเงินในระบบรับส่งบทความ เมนูอัปโหลดสลิป. 

คลิกเพื่อไปแจ้งผลชำระเงิน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562. งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ